Εταιρεία

Έργα

Διακρίσεις

Πελάτες

Λογισμικό

 

Η εμπειρία της εταιρείας εκτείνεται σε όλο το φάσμα των κατασκευών. Από ιδρύσεώς της, το συνολικό εμβαδόν των έργων με τα οποία ασολήθηκε ξεπερνά τα 650.000 m2, το δε άθροισμα των αντίστοιχων προϋπολογισμών ξεπερνά τα 240.000.000 Euro. Αναλυτικά :

 

 

Διοικητικά κτήρια - κτήρια γραφείων και καταστημάτων - κτήρια πολλαπλών λειτουργιών.

 

Συνεδριακά κέντρα - κτήρια συγκεντρώσεως κοινού - κτήρια πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

 

Μουσεία - πινακοθήκες - χώροι εκθέσεων.

 

Πανεπιστημιακά κτήρια.

 

Ιατρικά - Νοσοκομειακά κτήρια.

 

Σχολικά κτήρια.

 

Ξενοδοχειακά - τουριστικά.

 

Γυμναστήρια - χώροι αθλοπαιδιών.

 

Ανακαινίσεις υφισταμένων - αποκαταστάσεις διατηρητέων κτηρίων.

 

Υπόγειοι χώροι στάθμευσης.  

 

Κτήρια κατοικιών.

 

Βιοτεχνικά - βιομηχανικά κτήρια.

 

Αεροδρόμια - αεροσταθμοί - βοηθητικά κτήρια αεροδρομίων.

 

Διάφορα ειδικά έργα (κτήρια ειδικών λειτουργιών κλπ).

 

Ιχθυογεννητικοί σταθμοί και σχετικά έργα.

 

Βιολογικοί καθαρισμοί - χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

 

Ηλεκτροφωτισμοί και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις οδοποιίας.

 

Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου - Δίκτυα υποδομής.