Εταιρεία

Έργα

Διακρίσεις

Πελάτες

Λογισμικό

Η Η-Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ παρέχει υπηρεσίες συμβούλου σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στον τομέα των η-μ εγκαταστάσεων, διαχείρησης και εξοικονόμησης ενέργειας, κτιριακών και βιομηχανικών έργων, έργων οδοποιίας, διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου κλπ.

Οι μελέτες που εκπονούνται από την εταιρεία, καλύπτουν όλο το φάσμα των κατασκευών, μικρής και μεγάλης κλίμακας, ανταποκρινόμενες στις πάσης φύσεως μελετητικές και κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες.

Η Η-Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ έχει λάβει μέρος σε πλήθος Αρχιτεκτονικών διαγωνισμων με την ιδιότητα του συμβούλου Η-Μ εγκαταστάσεων.

Στην πλειονότητά τους, οι συμμετοχές της έχουν βραβευθεί.

Οι πελάτες της εταιρείας προέρχονται από τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Η Εταιρεία, από ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα, έχει συνεργαστεί με καταξιωμένα Αρχιτεκτονικά γραφεία και μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες.

Η εταιρεία, για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών της σε πλήθος τεχνικών εφαρμογών, υποστηρίζεται από ειδικό τεχνικό λογισμικό το οποίο αναπτύσει.