Εταιρεία

Έργα

Διακρίσεις

Πελάτες

Λογισμικό

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΤΣΑΠΑΛΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

Ημερομηνία Γέννησης

19-1-1960

Εθνικότητα

Ελληνική

Σπουδές

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1977-1983).

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

Ισπανικά

Λοιπά

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (T.E.E.) με Α.Μ. 39783.

Πτυχίο Μελετητή Δημοσίων Έργων στις κατηγορίες 9 & 27 με Α.Μ. 6464.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1984-1986

Πολεμική Αεροπορία, 115 Π.Μ., Τεχνικό Γραφείο

1986-1989

Τεχνικό Γραφείο Μιχαήλ Μ. Τσόντος. Εξωτερικός συνεργάτης με αντικείμενο την παρακολούθηση της κατασκευής συγκεκριμένων έργων φορέων του Δημοσίου.

1991-1992

Πολυτεχνείο Κρήτης, Τεχνική Υπηρεσία. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με αντικείμενο την σύνταξη και τον έλεγχο ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για κατασκευή και επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, την επίβλεψη κατασκευής και επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων και την προληπτική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

1986-σήμερα

Ελεύθερος επαγελματίας, Τεχνικό Μελετητικό Γραφείο.

2008-σήμερα

Ειδικός Συνεργάτης της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου [ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ], με αντικείμενο την υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου [ΠΣΚΗ], Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων λεωφόρου Δημοκρατίας [ΥΣΑλΔ] κλπ.) με έμφαση στον έλεγχο ποιότητας.

2018-σήμερα

Ετερόρυθμος εταίρος της εταιρείας Η-Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.