Εταιρεία

Έργα

Διακρίσεις

Πελάτες

Λογισμικό

ΣΠΥΡΟΣ Α. ΤΣΑΝΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

Ημερομηνία Γέννησης

12-6-1967

Εθνικότητα

Ελληνική

Σπουδές

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

Λοιπά

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (T.E.E.) με Α.Μ. 65312.

Πτυχίο Μελετητή Δημοσίων Έργων στις κατηγορίες 9 & 14 με Α.Μ. 6570.

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

2000

Σεμινάριο με θέμα «Δομημένη Καλωδίωση». Οργάνωση : Legrand.

2001

Σεμινάριο με θέμα «Σχεδιασμός ηλεκτρομηχα-νολογικών εγκαταστάσεων». Οργάνωση : Πανελλήνιος σύλλογος διπλωματούχων μηχανολόγων ηλεκτρολόγων.

2001

Σεμινάριο με θέμα "City Beautification". Οργάνωση : Philips.

2002

Σεμινάριο με θέμα "Ανελκυστήρες και ανυψωτικά συστήματα". Οργάνωση : Πανελλήνιος σύλλογος διπλωματούχων μηχανολόγων ηλεκτρολόγων.

2002

Σεμινάριο με θέμα "Αντικεραυνική προστασία". Οργάνωση : ΕΛΕΜΚΟ.

2014

Σεμινάριο με θέμα "Αντικεραυνική προστασία". Οργάνωση : ΕΛΕΜΚΟ.

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1995-σήμερα

Ελεύθερος επαγγελματίας, μελετητής έργων δημόσιου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος. Συνεργάτης των εταιρειών Η-Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ε.Ε, C & M Engineering Α.Ε., “Ε. ΒΑΓΙΑΝΟΣ - Κ. ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ - Α. ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”.

2012

Ένταξη στην εταιρεία Η-Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.