Εταιρεία

Έργα

Διακρίσεις

Πελάτες

Λογισμικό

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

 

 

AQUA SPORT A.E.

ARCADIA shipmanagement S.A

ARCADIAN ESTATE S.A. - PELICAN ESTATE S.A.

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

CANA A.E.

CANARD DORE A.E.

CONNECTION S.A.

DOW ΧΗΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ena Productions

FRANKE HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

IRA SHIPPING Co - SIMETRA SHIPPING Co

POLYKEM A.E.

SIKA HELLAS ΑΒΕΕ

SONY MUSIC ENTERTΑΙΝΜΕΝΤ Α.Ε.

SOVEL A.E.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΑΣΤΥ Α.Ε.

ΒΕΤ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΑΙ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.»

ΚΑΨΗΣ Α.Ε.

ΛΥΧΝΙΑ Γραφικές Τέχνες - Εκδόσεις

ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ "ΑΣΤΟΡΙΑ Α.Ε."

ΡΙΟ ΠΕΣΚΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ Α.Ε.

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε.