Εταιρεία

Έργα

Διακρίσεις

Πελάτες

Λογισμικό

 

Η Η-Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ιδρύθηκε το 1990 από τους Α. Ασημάκη, Κ. Γεωργακόπουλο και Κ. Παπαποστόλου.

Σήμερα, μετά τη συνταξιοδότηση των δύο εκ των τριών αρχικών της ιδρυτών, έχει διευρύνει το δυναμικό της με έμπειρα στελέχη και διατηρεί σταθερή την καταξιωμένη παρουσία της στον μελετητικό τομέα των η-μ εγκαταστάσεων. Απαρτίζεται από τους Κ. Γεωργακόπουλο, Σ. Τσαντέ, Α. Τσάπαλη, και δρ. Ζ. Παλάσκα.

Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητών Δημοσίων Έργων (ΓΕΜ) με πτυχία :

  • Ε! τάξεως στην κατηγορία 9 (ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες), με σύνολο δυναμικού 14 μονάδες,

  • Α! τάξεως στην κατηγορία 14 (ενεργειακές μελέτες), με σύνολο δυναμικού 2 μονάδες.

  • Α! τάξεως στην κατηγορία 15 (βιομηχανικές μελέτες), με σύνολο δυναμικού 3 μονάδες.

  • Α! τάξεως στην κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες), με σύνολο δυναμικού 1 μονάδες.

  • Α! τάξεως στην κατηγορία 28 (μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων), με σύνολο δυναμικού 1 μονάδα.

Επίσης είναι εγγεγραμμένη στους ειδικούς πίνακες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με αριθμό μητρώου 3375, για ανάληψη έργων "ΝΑΤΟ - ΟΧΥΡΩΣΗ - ΑΠΟΡΡΗΤΑ".

Οι δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν παροχές υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα Η-Μ εγκαταστάσεων και διαχείρησης - εξοικονόμησης ενέργειας προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όσον αφορά κτιριακά και βιομηχανικά έργα, καθώς και έργα οδοποιίας, διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου κλπ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν :

  • Εκπονήση ή επιβλέψη μελετών

  • Εκδόση των απαιτούμενων αδειών

  • Επιλογή αναδόχων κατασκευής

  • Προγραμματισμό έργων και επίβλεψη κατασκευών

Τα χρόνια της λειτουργίας της η εταιρεία έχει αναπτύξει σαφή φιλοσοφία και πρακτική όσον αφορά τις μεθόδους και παραγωγικές διαδικασίες και την μηχανοργάνωση με στόχο την διασφάλιση ποιότητας

Η Η-Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ έχει αναπτύξει σύστημα Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015